S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok
      ...pripravujeme pre vás nové stránky s novými funkciami... 

Obchodné podmienky
Ako nakupovat

Všeobecné obchodné podmienky
I.
Základní ustanovení
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú
vydané:
Včelárske potreby s.r.o.
IČO: 50187287
DIČ: 2120200555
so sídlom: B. Bartóka 24, 979 01 Rimavská Sobota
kontaktné údaje: Bc. Štefan Krajník - konateľ
email: obchod@vcelarskepotreby.sk
telefón: +421903962155
www.vcelarskepotreby.sk
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti
predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju
podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej
činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania
umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese
www.vcelarskepotreby.sk. (ďalej je „internetový obchod“) .
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred
ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom
jazyku.
II.
Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho
hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu
internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej
hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak
tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou
cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované
v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej
zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu
zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s
balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď
je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
1
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak
sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové
pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa
nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
· prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu
registráciu v internetovom obchode,
· vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob
platby a doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci
predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ Údaje
uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v
objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil
s týmito obchodnými podmienkami.
5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu
potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri
objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie
zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky
predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú
adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci
kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú
kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie
zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky
predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže
predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a
kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí
tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí
objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na
telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email
predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri
uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania,
2
nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne
chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické
potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Včelárske potreby s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodnu
www.vcelarskepotreby.sk informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného
odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku.
Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna
zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na
emailovú adresu predávajúceho.
IV.
Zákaznícky účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže
kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho
účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže
objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci
povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v
užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú
predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií
nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie
zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím
osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci
svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší
svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný
nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia tretích osôb.
V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej
zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
· bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho.
· bezhotovostne platobnou kartou
· bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej
brány
· dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
· v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,
3
· v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok ak
táto forma je sprístupnená
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu
náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je
ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad
spojený s dodaním tovaru.
3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V
prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia
kúpnej zmluvy.
4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa
pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb
5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet
predávajúceho.
6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
platbu s výnimkou špecifickej objednávky podľa požiadaviek kupujúceho.
Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu
pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu
dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
· na adresu určenú kupujúcim v objednávke
· prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil (ak
je táto možnosť sprístupnená už pri objednávke,
· osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
10.Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia
tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky
predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe
zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné
dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
11.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V
prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať
opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je
kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním
tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
12.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať
neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne
oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho
neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu
prevziať.
13.Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je
odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k
dodávanému tovaru.
4
14.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny
za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza
na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal
kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
neurobil.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
· odo dňa prevzatia tovaru,
· odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy
niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
· odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná
opakovaná dodávka tovaru.
3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
· o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným
súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred
uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na
odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
· o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného
trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu
lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
· o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a
ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
· o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
kupujúceho,
· o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po
dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
· o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol
po dodaní porušený,
· o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom
obale a kupujúci tento obal rozbalil,
· o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe
dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
· o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil ,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy,
5
· v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať
prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár
k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu
bezodkladne prijatie formulára.
6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do
14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre
svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr
však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane
nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.
Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len
vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý
predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru
vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania
tovaru.
9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo
preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a
neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
11.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ
tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje
kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti
v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy
prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
VII.
Práva z vadného plnenia
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä
predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
· má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci
očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim
vykonanej,
6
· sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku
ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
· tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy,
ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo
predlohy,
· je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
· tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru
kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je
oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru
v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u
tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena
dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo
opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z
povahy tovaru.
3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
požadovať:
· ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
- bezplatné odstránenie vady tovaru,
- výmenu tovaru za nový tovar,
· ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy.
4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
· ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec
mohla riadne užívať ako vec bez vady,
· ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po
oprave,
· ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej
je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.
Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak
reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže
reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu
postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu
vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom
reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj
potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o
vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutia reklamácie.
6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený
zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho
právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia
spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je
7
Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť
spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď,
pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih
uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle
kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím
veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.
Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného
mesiaca po uplynutí záručnej doby.
10.Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má
kupujúci.
11.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa
riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
12.Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho
za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho Včelárske potreby
s.r.o.
VIII.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje
kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho
zákazníckom účte alebo v objednávke.
IX.
Mimosúdne riešenie sporov
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má
právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u
subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa
8
predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30
dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť
sa na súd.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je
príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99
Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom
kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát,
Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská
32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo
adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie
sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské
nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/
je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line
a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie
o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského
oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská
obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor
nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
nehorších predpisov .
X.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou
obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom
Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi
správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k
obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných
známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je
zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich
časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu
tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v
rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu
používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a
nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám
umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové
9
vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať
internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim
v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od
zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1,januára 2019
10

ZjkwYTA